Březen 2007

The Cure-Blood

21. března 2007 v 23:24 | nebel |  ThE CurE
Tell me who doesn't love
What can never come back
You can never forget how it used to feel
The illusion is deep
It's as deep as the night
I can tell by your tears you remember it all

The Cure- Blood:
I am paralysed by the Blood of Christ
Though it clouds my eyes
I can never stop

How it feels to be dry
Walking bare in the sun
Every mirage I see is a mirage of you
As I cool in the twilight
Taste the salt on my skin
I recall all the tears
All the broken words

I am paralysed by the Blood of Christ
Though it clouds my eyes
I can never stop

When the sunset's glow drifts away from you
You'll no longer know
If any of this was really true at all...
KREV

Pověz mi, kdo nemiluje
co se nikdy nevrátí
Nikdy nemůžeš zapomenout jaký to je to zažít
Iluze je hluboká
Je hluboká jak noc
Můžu vyprávět tvejma slzama pamatuješ to všechno

Sem paralyzovanej Krví Krista
Myšlenka zahaluje mý oči
Nezastavim

Jaký je cejtit se vyschle
Jít odhalenej v slunci
Každej přelud co vidim je přelud
TEBE

Jak chladno je mi za soumraku
Ochutnej tu sůl na mý kůži
Povolal sem všechny ty slzy
Všechny křivý slova

Sem paralyzovanej Krví Krista
Myšlenka zahaluje mý oči
Nezastavim

Když se žár západu odsune od tebe
Nebudeš dýl vědět
Jestli něco s tohodle bylo celý pravda..
(Best song of thE CurE)
nebel(r) www.visibleart.net

Gallery Blackman

13. března 2007 v 19:19 | nebel(r) |  Moje galerie
Added new session: My artworx/Blackman
I cought my bad sensations and hided them to pictures.
Nebel(r)

Bloodflowers-Květy Krvavý

12. března 2007 v 18:17 | nebel(r) |  ThE CurE
(Bloodflowers,Krvavý květy)
"tenhle sen nikdy nekončí" řekla jsi
Pocity nikdy neodejdou
"Čas se nikdy nevypaří"
"vlna nezláme"tos řekla
"slunce už nikdy nezapadne"
"tyhle kytky nikdy nezvadnou"
"tendle svět se nikdy nezastaví"tos řekla
"zázrak nikdy neodejde"
"nikdy nenastane čas říct si Sbohem"
"příliv se nikdy neodvrátí"řekla jsi
"tahle noc už nikdy neupadne"
"Tyhle květy nikdy neumřou"
Neumřou
Neumřou
Tyhle květy nikdy neumřou
"tenhle sen vždycky skončí"řek sem
"pocity odejdou"
"čas se vždy vypaří
Tahle vlna se zlomí"řek sem
"tohle slunce dycky zapadá"
"a kytky dycky zvadnou"
"svět se vždycky zastaví"řek sem
zázrak odchází a vždycky příde čas říct Sbohem"
"příliv se dycky odvrátí"
"tahle noc dycky upadá zas"
"a kytky dycky umřou"
Vždycky umřou
Vždycky umřou
Tyhle kytky vždycky umřou
Mezi tebou a mnou
Je těžký dycky vědět
Kdo důvěřuje
Jak přemýšlí
Čemu věřit
Mezi tebou a mnou
Je těžký dycky vědět
Kdo si volí
Jak se cítit
Co udělat
Nikdy neuvadaj
Nikdy neumíraj
Dáváš mi květy lásky
Vždycky uvadaj
Vždycky umíraj
Nechávam padat květy krvavý
"this dream never ends" you said
"this feeling never goes
The time will never come to slip away"
"this wave never breaks" you said
"this sun never sets again
These flowers will never fade"
"this world never stops" you said
"this wonder never leaves
The time will never come to say goodbye"
"this tide never turns" you said
"this night never falls again
These flowers will never die"

Never die
Never die
These flowers will never die

"this dream always ends" I said
"this feeling always goes
The time always comes to slip away"
"this wave always breaks" I said
"this sun always sets again
And these flowers will always fade"
"this world always stops" I said
"this wonder always leaves
The time always comes to say goodbye"
"this tide always turns" I said
"this night always falls again
And these flowers will always die"

Always die
Always die
These flowers will always die

Between you and me
It's hard to ever really know
Who to trust
How to think
What to believe
Between me and you
It's hard to ever really know
Who to choose
How to feel
What to do

Never fade
Never die
You give me flowers of love

Always fade
Always die
I let fall flowers of blood
nebel(r)translation

Damaged people

11. března 2007 v 23:08 | nebel |  Moje galerie
This is psychedelia inside minds of damaged people and picture of my animated dream.

F.I.C.-song of this Week

10. března 2007 v 12:42 | nebel |  ThE CurE
The Cure- Fire in Cairo(Boys don´t cry 1979)
Slowly fading blue
The eastern hollows catch
The dying sun
Night time follows
Silent and black
Mirror pool mirrors
The lonely place
Where I meet you

See your head
In the fading light
And through the dark
Your eyes shine bright

And burn like fire
Burn like fire in Cairo
Burn like fire
Burn like fire in Cairo
Shifting crimson veil
Silken hips slide
Under my hand
Swollen lips whisper my name
And I yearn
You take me in your arms
And start to burn

F.I.R.E.I.N.C.A.I.R.O
Then the heat disappears
And the mirage
Fades away...

F.I.R.E.I.N.C.A.I.R.O

Burn like a fire in Cairo
Burn like a fire
Blaze like a fire in Cairo
Blaze like a fire
Flare with a wonderful light
Like a fire in Cairo
Burn like fire
Burn like
Fire in Cairo
translation:
Pomalu slábnoucí modrá
orientální
Rokliny chytají
Umírající slunce
Noční čas následuje
Tiché a černé
Zrcadlení kaluže zrcadel
Osamělé místo
Kde jsem tě poznal
Spatřím tvou hlavu
Ve slábnoucím světle
A skrz temnotu
Tvé oči jasně září
A planu jako požár
Planu jak požár v
Káhiře
A planu jako požár
Planu jak požár v
Káhiře
Sunoucí se rudý
závoj
Hedvábně oděné boky kloužou
Pod mýma rukama
Oteklé rty
Šeptají mé jméno
A já prahnu
Abys mě vzala
Do svých rukou
A začnu hořet
F.I.R.E.I.N.C.A.I.R.O.
Pak se žár rozplyne
A přelud
Se vytratí..
F.I.R.E.I.N.C.A.I.R.O.
Vzplanout jako požár v Káhiře
Vzplanout jako oheň
Sežehnout jako požár v Káhiře
Sežehnout jako oheň
Zářit úžasným světlem
Jako požár v Káhiře
Vzplanout jako oheň
Vzplanout jako
Požár v Káhiře
translation by nebel(r)

Untitled

4. března 2007 v 18:03 | nebel
I m sorry 2 everyone..
nebel(r)