Červen 2007

Misery,keyword for winner

30. června 2007 v 0:41 | nebel |  napsáno nebel(r)em
Lé miseráble

Postihne-li vás mizérie, nevěste hlavu.. Není přece všem dnům konec. Vždycky se to něco, dá napravit, není-li to zlomené srdce anebo přeražený vaz:) Proč házet flintu do žita když začalo doufejme 60ti denní relativně slunné období jako stvořené pro snění a bdění ve stínu stromů, čas na výlety,dobrodružství, poznání, inspiraci a příjemné chvíle s těmy nejbližšími..Proč si kazit náladu katastrofickými závěry o úrovni vzdělání a polemizováním nad budoucností, ještě tak vzdálenou? Taková prostě nejsem. Mám vytyčený jasný cíl a vím,že se vše dá napravit.Jen si věřit a nenechat se zviklat tímhle neúspěchem, je to jenom hloupý číslo na hloupým papíře, i když dokáže velice zkomplikovat život. Opřu se do toho s menší pomocí okolí a ono to půjde.

nebelova mantra úspěchu

"Vidím jasně tvou pouť k oáze klidu. Noha přeražená, však dej jí chvíli zhojit. Pak vydej se na cestu, pomalou a trpělivě kráčej stezkou, nedbej na klacky, jež ti házejí divoši pod nohy. Pozor dej na divou zvěř.Neputuješ přeci sám, družina tě jistě ubrání, však nikdy se neohlížej a nechtěj vidět příliš daleko za obzor.Kochej cestou všechny své smysly a nech se opájet psychedelickými vjemy. Tato cesta ti přinese i mnohou inspiraci.Zastavuj se pravidelně a střídmě odpočívej, nelenoš však příliš dlouho a zavčas se připrav do zbraně. Na konci cesty tě čeká bitva,která má jen jednoho vítěze a ty máš jen jedinou zbraň a tou je tvůj rozum a vůle. Jsi-li tím statečným poutníkem a toužíš-li skutečně dokázat, že jsi hoden cíle, nepřátele směle strčíš do kapsy a tví odpůrci se odkloní, mlčky jako ploužící se šelmy.Až budeš oslavovat úspěch, zajisté si vzpomeň na dvě věci: jak trpká může být cesta zezačátku a co dokáže síla vůle. Stačí jen jedno slovo: DOKÁŽU TO. Opakuj si to každým dnem. Staneš se neporazitelným. Hodně štěstí, poutníče."

nebel(r)

(Ne)Šťastný princ Oscar Wilde

28. června 2007 v 19:13 | nebel |  REcenze
O.Wilde
1854-1900- prozaik, dramatik, básník a esejista irského původu

Tento anglický dekadent se proslavil především svými názory, kritizující společnost vyšších kruhů, zahleděnou sama do sebe, utlačující "obyčejný lid" a názory jedince, které vyslovil v dílech jako Obraz Doriana Graye,nebo Šťastný princ a jiné pohádky.
Nebral si servítky a nedbal na mravy, což bylo obzvláště v jeho době velice pobuřující. Žil si svobodně a vědomě šokoval, nejen názory, ale i stylem života, proto byl také v roce 1895 odsouzen za homosexualitu, jež byla v té době ve viktoriánské Anglii opět ilegální.
Po propuštění cestoval a zemřel ve Francii, kde se na sklonku života hojně zdržoval. Je pochován na hřbitově v Pére Lachaise v Paříži.

Některá jeho díla:

Básně

 • Básně (Poems, 1881 - sbírka dekadentních básní)
Divadelní hry:
 • Věra aneb Nihilistka (Vera, or The Nihilists, 1880)
 • Vévodkyně z Padovy (The Duchess of Padua, 1883)
 • Bezvýznamná žena (A Woman of No Importance, 1893)
 • Ideální manžel (An Ideal Husband, 1895)
 • Jak je důležité míti Filipa (The Importance of Being Earnest, 1895)

Próza

 • Strašidlo cantervillské (The Canterville Ghost, 1887)
 • Šťastný princ a jiné pohádky (The Happy Prince and Other Stories, 1888)

 • Zločin lorda Arthura Savila (Lord Arthur Saville's Crime and other Stories, 1891)
 • Intence (Intentions, 1891)
 • Obraz Doriana Graye (The Picture of Dorian Gray, 1891) - jediný román
 • Lidská duše za socialismu (The Soul of Man Under Socialism, 1891, resp. 1904)
 • De Profundis (1905)
| výše uvedené napsáno s pomocnými informacemi z wikipedia.cz|
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mojí maličkost zaujal svým stylem psaní, svými odkazy na zhýralou společnost tehdejší doby, která se liší od te dnešní jen módou, zvyky a letopočtem. Lidé jsou stále stejní. Hlavně kniha Šťastný princ a jiné pohádky, ukazuje smutnou realitu o myšlenkových pochodech a činech člověka, jenž je tak moc ovlivňován svými emocemi, majetkem a okolními vlivy, že vše krásné a důležité, je pro něj něčím bezcenným, pro co se mnozí obětovali zbytečně. Nejvíc mne zaujali pohádky Slavík a růže a Šťastný princ, kde v obou případech ptačí hrdinové zaprodají svůj život vůčí člověku, ale nakonec vyhraje strohá lidská společnost, která veškerou snahu zničí. Nejsou to pohádky v pravém slova smyslu, spíše příběhy k zamyšlení pro dospělé, s určitou symbolikou a poučením.

Slavík a růže je příběh o studentovi, který marně shání rudou růži pro svou milou, která s ním jinak nebude tančit na plese. Slavík o chlapci prohlásí, že je pravým milencem a tedy mu květinu obstará. Domluví se s keřem, který mu dá růži, jen když slavík zaplatí svým životem. Ten souhlasí a zatímco zpívá celou noc, zabodnutý srdcem na trn keře, zrodí se jedna jediná růže. Nic netušící mladík spatří květinu druhý den, utrhne ji a rozradostněn nese svojí lásce. Ta ho odmítne se slovy, že nějaká růže nemá cenu, jako drahokamy od bohatého nápadníka a navíc se jí nehodí k šatům. Růže skončí v kaluži, přejeta povozem a student si řekne, že se raději bude věnovat metafyzice a filosofii,než by se zabýval láskou, jež je pomíjivým citem, který nemá podle něj budoucnost.

Zajímavé úryvky:
.."Když jí přinesu červenou růži, budu ji držet v náručí a ona mi skloní hlavu na rameno a její ruka se schoulí do mé.Ale já nemám v zahradě ani jedinou červenou růži,a tak budu sedět sám a sám a ona se u mě nezastaví.Vůbec si mne nevšimne a mně z toho pukne srdce"
"Vskutku opravdový milenec!" řekl si slavík." O čem já zpívám, tím on trpí; co mně působí radost, jemu působí bolest.Ba, láska je něco úžasného!..Nedostaneš ji u kramářů a nedá se vyvážit zlatem"
.."Raduj se, budeš mít tu svou červenou růži!já ji za měsíčního světla vytvořím z hudby a zbarvím krví vlastního srdce.A od tebe žádám jediné:abys vždyycky zůstal opravdovým milencem, neboť láska je moudřejší než filosofie, a ta je velmi moudrá a vlivnější než moc, a ta je velmi vlivná.."
..Student vzhlédl z trávy a naslouchal tomu, co mu slavík říká, ale nemohl tomu rozumět, neboť znal jen to, co je psáno v knihách.Ale rozuměl tomu dub a zesmutněl,protože toho slavíčka, co si vystavěl hnízdo v jeho větvích,měl velice rád..
.."Říkala jste,že by jste si se mnou zatančila,kdybych vám přinesl červenou růži..Tady máte tu nejčervenější růži na světě.Připněte si ji večer těsně k srdci, a ona vám poví,až spolu budeme tančit,jak moc vás miluji."Ale dívka se zamračila."Nehodí se mi k šatům..Ostatně synovec komořího mi poslal pár pravých šperků, ty mají jak známo mnohem větší cenu, než kytky."
.."To je ale pitomost, ta láska!"říkal si student..Není ani zpola tak užitečná,jako logika,protože nic nedokazuje a pořád nám slibuje něco,co se neuskuteční,je prostě dočista nepraktická..oddám se zase filosofii a začnu studovat metafyziku."Vrátil se do své jizby,vytáhl zaprášenou knihu a pustil se do čtení.

Kontrast zasněné romantické atmosféry je zde přehlušen tragickou událostí a zakončen pokrytectvím dvou lidí. Slavík položil život za mladíka, který po jednom neúspěchu zahodil city za hlavu a slečinku, jíž je milejší jmění než náklonost opačného pohlaví, natož city.

Na Oscarovi mne prostě baví ta zvláštní zasněnost a jemnost atmosféry, vyvážená syrovým pokrytectvím člověka a neradostným koncem hlavních hrdinů..

To byl pokus o nastínění mých pocitů z četby, vlastní verdikt si musí přečtením udělat každý sám..

Dojmy z ostatních povídek a děl možná později:)

by nebel(r)

Haare rotte,haare haare

26. června 2007 v 19:44 | nebel
Rote haare, vol.3
Dnešním dnem je nebel znovu načerveno,takže je zpět jeho pravé JÁ a image;)
zcheckujte v Photos/Hare rote3
redblooded rullezz nebel(r)

Massive Attack

24. června 2007 v 22:43 | nebel
Massive Attack-Mezzanine 1998

Angel

You are my angel
Come from way above
To bring me love

Her eyes
She's on the dark side
Neutralize
Every man in sight
To love you, love you, love you ...

You are my angel
Come from way above
To love you, love you, love you ...
Black milk
You're not my eater
I'm not your food
Love you for God
Love you for the Mother
Eat me
In the space
Within my heart
Love you for God
Love you for the Mother
Mother fountain
Or live or not at all
The most level
Sunken chapel
Love you for God
Love you for the Mother
All's there to love
Only loveInertia Creeps
Recollect me darling, raise me to your lips.
Two undernourished egos, four rotating hips.
Hold onto me tightly, I'm a sliding scale
Can't endure, then you can inhale
Clearly
Out of body experience interferes
And dreams of flying I fit nearly
Surrounds me though I get lonely
Slowly

Moving up slowly
Inertia keeps
She's moving up slowly
Slowly
Moving up slowly
Inertia creeps
Moving up slowly
She comes

In my home no chrome as clear as
See me now with my nearest dearest
Been there when I'm over careering
Room shifting is endearing
Between us is our kitchen
Would you found my irritant's itching
Been here before
Been here forever

Moving up slowly
Inertia keeps
Moving up slowly
Inertia creeps
Moving up slowly
Inertia keeps
Moving up slowly
She comes
Moving up slowly
Moving up slowly
She comes moving up slowly
Inertia creeps moving up slowly

She comes
There be no sound in my eiderdown
Awake I lie in a morning's blue
Room is still, my antenna in you
Nylon burns the bedspread with two
Gravity's zero, see me stall
I bounce off walls, lose my footing and fall
It can be sweet though, incomplete though
And the frames will freeze
See me on all four's
It's been a long time

She comes
She comes
I want to x you
She comes
I want to x you
She comes

I caught your radio waves (x2)
Will you take a string
Say you string me along (x2)
Say inertia creeps
Inertia creeps and she comes
Say she comes
Mezzanine

I'm a little curious of you in crowded scenes
And how serene your friends and fiends
We flew and strolled as two eliminated gently
Why don't you close your eyes and reinvent me

You knew you had a heart made of stone
You should have let me know
You could have let me know

We'll go 'till morning comes
And traffic grows
And windows hum

Speding all week with your friends
Give me evenings and weekends
Evenings and weekends

I could be yours
We can unwind
All these other flaws (x2)

You'd agree it's a typical high
You fly as you watch your name go by
And once the name goes by
Not thicker than water nor thicker than mud
And the eight k thuds it does
Sunset so quickly
Let's make it quiet and quickly
Don't frown
Taste better on the way back down

I could be yours
We can unwind
All these other flaws (x3)
Will lead to mine

We can unwind
All these other flaws (x2)
Will see to
All these other flaws
Will lead to mine
We can unwind all our flaws (x2)
some kind of nebel(r)

LSU2006-07

23. června 2007 v 11:17 | nebel |  Moje galerie
Pár věcí co se urodilo na kroužku v LŠU za tuhle sezónu..
giacondami
v říjnu fixou
první pokus o malbu,temperou a bělobou(začíná to na s ale nemůžu si vzpomenout).Nakonec jsem použila místo štětce ruce a bylo z toho "vyžítí",které mě od té doby nejvíc ukliďňuje.
pokus o portrét otce zpaměti.Ta hlava trochu moc ujíždí ale jinak se mi obraz líbí.
pokus přiblížit se manze.ale jen od krku nahoru,to tělo se nevyvedlo jak mělo.
jsem zvědavá,jaké bude vysvědčení:)
nebel(r)

Abstraktní tvorba

23. června 2007 v 0:37 | nebel |  literatura
Nocí k ránu(pokus o abstraktívní tvorbu bez jakéhokoliv cíle dosáhnout čehokoliv specifického,snad snaha o tvůrčí psaní)

Bloumá ulicí.Je chladné ráno, ulice je mokrá po nočním lijáku. Do svítání zbývá ještě dost času. Stromy nehnutě stojí na svém místě, ani větev se nepohne. Je absolutní ticho. Ulice je klidná. Stoupá jí pára od úst. Třese se a mne si paže ve snaze zahřát se. Docela marně, je bez svrchníku, jen v tílku s odhalenými rameny, na kterých se jí ježí husí kůže. Rozhodně ne teplota odpovídající letní noci. Pouliční lampy osvětlují chodník a cestu, po které šlapou černé kecky. Absolutní ticho přehlušují jen kroky a šustění pohybujícího se oblečení. Tlukot srdce. Tepající krev v žilách a dech. Nic jiného jakoby neexistovalo v tom strnulém světě pozdního rána. Galaxie Ticha. Stromy lemující chodník, domy na zelených pozemcích, zastávky a obchody jsou tím co míjí. Jde vlastně tam, kam ji nohy nesou, kam jí mysl navádí, srdce táhne a smysly nutkají. Brána nekonečna, spirála času. Stihne k ní dojít, než se rozední. Až ji najde bude vsedě v trávě čekat na psychedelii, jíž přinese příchod slunce. Pak vzpřímí se s tváří k východu, pohltí veškerou sílu a energii ze zlatých paprsků. Celé tělo zalije se pozitivním světlem, které prostoupí každý záhyb a nerv těla, opojí smysly. Tento denodenně prováděný rituál udrží klidnou mysl a pozitívní začátek nového dne určí směr, jakým se budou následující chvíle odvíjet. JISTĚ POZITIVNĚ.

nebel(r)

Eat me, drink me

13. června 2007 v 20:51 | nebel |  HUDBA
Překlad skladby eat me, drink me. zajímalo by mě,jak asi probíhá dnešní scenérie v Praze;)

V pustině

Na cestě k Rudý královně

Neni zázrakem naše období úloh

snít o tom bejt známej.

Stromy na nádvoří,

sou krvavě zabarvený,

tak se mám dovolávat.

Ona visí bez hlavy

vzhůru nohama ke stoce.Žer mě, pohlcuj mě

Žer mě, pohlcuj mě

Tohle je jen hra

Tohle je jen hraByl sem dneska

Pozvanej k setnutí hlavy.

Myslel sem,že sem motýl

po tvým vzplanutí.

Spěch paniky a

zámek byly znásilněný.

Tohle je jenom hra

tohle je jenom hra..Ale pak naše hvězda vyřítí se,

cítíce se jak děcko a pozorujíc

jako žena...

Byla odhalením s to

zabít sebe sama,

ale smrti se to nepovedlo.Byl sem dneska

Pozvanej k setnutí hlavy.

Myslel sem,že sem motýl

po tvým vzplanutí.

Spěch paniky a

zámek byly znásilněný.

Tohle je jenom hra

tohle je jenom hra..Žer mě, pohlcuj mě

Žer mě, pohlcuj mě

Tohle je jen hra

Tohle je jen hra

Ale pak naše hvězda vyřítí se,

cítíce se jak děcko a pozorujíc

jako žena...

Byla odhalením s to

zabít sebe sama,

ale smrti se to nepovedlo.Tak sbírá mojí kůži

a moje váhy.

Vidim svuj horor

odraženej v

západu slunce tvýho

prázdnýho upřenýho pohledu.

Žer mě, pohlcuj mě

Žer mě, pohlcuj mě

Tohle je jen hra

Tohle je jen hra

nebel(r)Předvečer předpeklí-fresh|BCK 2ROOTS vol.IV|

12. června 2007 v 20:03 | nebel |  REcenze
Přesně za 24hodin a kousek se otevřou brány předpeklí, aby mnozí z hříšníků konečně dosáhli svého vytouženého pekla, pro které však jsou ochotni spáchat nejeden hřích, aby spatřili svého kněze Zla------->Mistra Mansona..Zítra, 13.6.2007, Léta Páně, v Pražské T-Mobile Aréně, čeká ty největší přívržence, jež si stihli zavčas pořídit vstupenku, pekelná show a možná i Apokalypsa..Někteří dokonce pořádají marilynovskou "afterparty"což jsem se dozvěděla z nejmenovaného webu:)
Mezi ně bohužel nepatřím, Praha je dost z ruky, peníze se taky nesypou a škola volá, zvlášť v čas "splaš co můžeš"..
Nezoufám, dnes jsem si koneckonců pořídila nové album Eat me, Drink me, jež právě testujou moje repráky. Je dobré, určitě lepší než předchozí řadové album Golden Age of Grotesque, zatím ho ještě nemám pořádně ohrané, ale písně jsou nápadité, poněkud zadumanější, až depresívní, zdá se.Úvodní singl Eat,me, drink me je na desce paradoxně zařazen jako poslední. Zajímavá je také první píseň If i was your Vampire. Přijde mi, že Brian(civilní jméno) se zde zase o kus posunul ve své tvorbě, skladby jsou mnohem osobitější než na ostatní albech, je v něm cítit hodně z Briana samotného..
Ulovit tento kousek (album) pro mne nebylo zrovna snadné, proto to beru jako malou oslavu "znovuobjevení Marilyna"(pravdou je, že plakát nad postelí mi visí netknutě nad postelí už nějaký ten rok, bez ohledu na to, jestli si ho pouštím nebo ne, a to je co říct;)) a jako čest zítřejší parádě, které se zúčastním alespoň v duchu..a snad jako kapku nostalgie, protože celé minulé léto byl Pan Manson věcným soundtrackem osamělých a často i deštivých nocí(jen doufám, že tentokrát bude spíše příjemnou kulisou ke vzpomínání..)
check up bližší info:
tracklist:
1. If I Was Your Vampire - 5:56
2. Putting Holes in Happiness- 4:31
3. The Red Carpet Grave - 4:05
4. They Said That Hell's Not Hot - 4:17
5. Just a Car Crash Away - 4:55
6. Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand) - 5:05
7. Evidence - 5:19
8. Are You the Rabbit? - 4:14
9. Mutilation is the Most Sincere Form of Flattery - 3:52
10. You and Me and the Devil Makes 3 - 4:24
11. Eat Me, Drink Me - 5:40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
EAT ME, DRINK ME

In the wasteland
on the way to the Red Queen...
it's no wonder our stage clothes
have dreams to be famous.
The trees in the courtyard
are painted in blood,
so I've heard.
She hangs the headless
upside down to drain.

Eat Me, drink Me
Eat Me, drink Me
This is only a game,
this is only a game

I was invited to
a beheading today.
I thought I was a butterfly
next to your flame.
A rush of panic and
the lock has been raped.
This is only a game,
this is only a game...

But then our star rushes in,
feeling like a child and looking
like a woman...
She has been forecast with an
attempt to kill herself,
but the ending didn't test well.

I was invited to
a beheading today.
I thought I was a butterfly
next to your flame.
A rush of panic and
the lock has been raped.
This is only a game,
this is only a game...

Eat Me, drink Me
Eat Me, drink Me
This is only a game,
this is only a game.

But then our star rushes in,
feeling like a child and looking
like a woman...
She has been forecast with an
attempt to kill herself,
but the ending didn't test well.

So picking my skin
and my scales.
I see my horror
reflected in the
sundown of your
blank stare.
I see my horror
reflected in the
sundown of your
blank stare.

Eat Me, drink Me
Eat Me, drink Me
This is only a game,
this is only a game.
nebel(r) In nomeni padre Manson :)

De profundis

10. června 2007 v 21:42 | nebel |  Moje galerie
From the deep to the top-od samého pekelného prahu zpět do centra dění. Nechápu jak a čím to,tyhle stavy by se měly vymazat, hlavněže už zlé je(snad) pryč, že to odchází stejně, jako tahle spropadené divná nemoc. A že mě zase chytl záchvat tvořivosti, s použití trochu jiné(věc názoru)techniky než jindy, toho se muselo využít:)
Cyberprostor.Biomechanoidy.Svět se hnul..----23------23-----23------>My Artworxx-De profundis
nebel(r)/happy second part of myself

Nightwish live 2005

9. června 2007 v 22:26 | nebel |  REcenze
Nightwish Live in Lowlands 2005
..No, kdo by to řekl, že občasná zahálka udělá člověku dobře. Zvlášť, když je nemocnej. Aspoň je čas oprášit stará DVDčka a udělat si fajn hudební večer..S Nightwish..
Toto vystoupení, jediné co jsem měla tu možnost shlédnout, řadím mezi nejlepší koncerty, co se vizuelní a samozřejmě i hudební stránky týče, bez váhání za jedna odvedená profesionální práce.
Jako intro začíná koncert záběrem na obrovskou masu diváků a to nejen v hale před podiem, ale i venku kdesi za plexisklem, vřava lidí dychtí po skupině, která si sotva sedá za bubny, bere do rukou kytary, bassu, klávesy..začíná kotel a teprve potom přichází, spíše přilétá, jako nějaká éterická bytost-Tarja Turunerová v nádherném žlutém hávu.
Jen vstoupí na podium, diváci jsou doslova paralyzováni její krásou, není se čemu divit, mnozí ztrácejí i dech, když popadne mikrofon, ladící s jejími šaty a začne vyluzovat své zlatohrdlé libozpěvy. Ano, rozhodně je na co se dívat a co poslouchat..
Bubeník mocně nákládá svými paličkami jeden buben za druhým, kytaristé nemilosrdně nakopávají své kytarové mašiny, občas nějaké to sólo jednoho z nich..Jindy zase bere blonďatý mág bez ostychu do ruky mikrofon a přidává se k opernímu zpěvu bohyně Tarji svým hřmotným Vikingským hlasem.
Pohledný génius,jež stojí za klávesami a vytváří onu zvláštní nightwishovskou symfonickou atmosféru, stíhá nejen bravurně ovládat troje klávesy, ale ještě si i občas zapálí.
Halou se linou nejznámější balady i pekelné eposy jako I wish I had an angel, Nemo, Wishmaster, The pharaoh sails to ocean...prostě ty nejznámější pecky lahodící uchu každého (i nejen) metalisty, jež jsou dotvářeny pohádkovou atmosférou světel-Light effects tu jsou na nejvyšší ůrovni, opravdouvá pastva pro oči, ať už střídající se mlhové efekty, tak hra nejrůznějších barevných kombinací-fantazie..
Jediné co zdá se, mi mírně rušilo jinak libový výkon a vyhloubilo mezeru do mé absolutní psychedelie z show, bylo na konci podivné chování zpěvačky, která se chovala jaksi strojeně, a bylo vidět že její pozice i úsměv je čistě profesionální. Taky z ní trochu čiěela hrdost a pýcha, ale popravdě, s její okouzlující krásou i hlasem, má být na co pyšná, osobně mě mrzí, že tato sestava skupiny už je hlubokou minulostí.
Shlédnutí této metalové smršti bylo pro mne velice příjemným zpestřením večera, přestože jsem byla na vahách si tento kousek pustit, kvůli nedávnému faux-paux vystoupení jejich revivalu, které nejen mne dosti zklamalo. nyní jsem se však pevně přesvědčila, že profesionálové a originál jsou naprosto nenahraditelní.Metalový kus mého srdce bije pro ně:)
by nebelus(r)

FMI(Flu-music-inspiration)

8. června 2007 v 23:03 | nebel |  REcenze
F.M.I. weekend
F
Kdo říká, že rýma není (ř)žádná nemoc, plete se převelice..upřímně, je to humus nevědět co jíte, nic necítit a mít hlavu jako balón s kapesníkem u čumáku..páráda. Vím, znáte to..Ale proč sakra, zrovna když je skoro léto?Ležet se fakt nedá, leda dřepět,takže když, tak u PC:)
S webem Bandzone, nářezovou muzikou a inspirací to však neni taková hrůza..
M
Dneska mě zaujaly tyhle kapely:
Landmine spring- to je post-indie HC s dobrým vokalistou i celkovou sestavou, i když to HC mi tam moc nesedí, v skladbách tahle definice není znatelná..mírně je tu slyšet vliv ema, což není samozřejmě myšleno nijak urážlivě. Pohodová věc s pěkným efektem kytáry. Skladba :Don´t be so cold
5 Symbols- hardcore-metalcore z jižních Čech, pořádná pecka, super vokály a i přes tvrdost značná melodičnost. Ostří týpci, co se nezdaj:)
Skladba: Still blind
3.kultura- psychedelický r´n´r z MB, aneb Hendrix a TVU mix v menším měřítku..zatím jsem jejich prvním fanouškem,ale to se jistě brzy změní:) Texty moc neřeším, jsou jednodušší, baví mne hlavně jejich guitar a jammování.(Chvílemi mi to připomíná skřeky jako z legendární písně Sympathy for the..ale to už asi zacházím moc do extrému..)
Skladba: Dr.Benway
-=Hardbeats=- HC-speed, elektronický terror-SC/HC-tekno,samplující týpek, odmítaný snad zarputilými metalovými fanoušky bandzounu..mě se jeho tvorba líbí, je to prostě něco dost odlišného od ostatních HC(metalového odvětví,samozřejmě), čehož jsou na webu mraky..nejspíš ve mě vyvolal sympatie i proto, že mám sama menší zkušenost s vytvářením samplů a produkcí. Bohužel oproti projektu téměř nulovou..
track: Terrorist
no, o dalších zase příště. Všechny tyto kapely najdete na www.bandzone.cz (Reklama,reklama..)
I
Inspirace..té se dneska opravdu meze nekladly, pár výtvorů nejen z dneška najdete v My Artworx/in-@tion
nebel(r)

N.I.L.?

7. června 2007 v 21:27 | nebel |  Moje galerie
někdy prostě NEJDE VYJÁDŘIT se LIVE..

Thursday

7. června 2007 v 19:45 | nebel |  Moje galerie

hm?

5. června 2007 v 17:13 | nebel

wOrDs

5. června 2007 v 16:02 | nebel |  literatura
Něco z lat.úsloví, úmyslně nepřekládám..|neumím latinsky a nečetla jsem teorii metafyziky, takže se netajím s tím, že jsou převzata z WIKIPEDIE a sestavena slovníkem,tak ani za chyby neručím|

Abyssus abyssum invocat:
,,Acta non verba!Ad absurdum ad astra ad audiendum verbum, ad captandam benevolentiam, ad infinitum, ad impossibilium.. Ad impossibilia nemo tenetur de uterque.
Amor tussique non celatur. A priori ante portam infernam. Aut aut,tertium non datur.
Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit.Carpe nocte et diem.Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur.Cuī bonō?
Tempus omnia revelatet fugit
.Per aspera ad astra piscem natare doces.Non omnia possumus omnes.Nihil novi sub sole,nolens volens.In mediās rēs..
|Horribile dictu.Hīc et nunc.Flectamus genua..De te fabula narratur.Duo cum faciunt idem, non est idem.Brevis esse laboro, obscuros fio.Bene,alea iacta est..Haec habui, quae dixi. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|psychedelie|

no lOngEr

4. června 2007 v 23:17 | nebel
Už ne.. "body, body,ale jenom jedna remíza"(pí Šaf.)
PSYCHICKÝ BLOK. Kdo se o něj žádal.
Už NE. NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE.111111111111111111111
Ale ANO. 0
0110ThE CuRe-Apart

2. června 2007 v 19:17 | nebel |  ThE CurE
Album: Wish 1992/Apart:

He waits for her to understand

But she won't understand at all

She waits all night for him to call

But he won't call anymore

He waits to hear her say

"Forgive"

But she justs drops her pearl-black eyes

And prays to hear him say

"I love you"

But he tells no more liesHe waits for her to sympathize

But she won't sympathize at all

She waits all night to feel his kiss

But always wakes alone

He waits to hear her say

"Forget"

But she just hangs her head in pain

And prays to hear him say

"No more

I'll never leave again"How did we get this far apart?

We used to be so close together

How did we get this far apart?

I thought this love would last for everHe waits for her to understand

But she won't understand at all

She waits all night for him to call

But he won't call

He waits to hear her say

"Forgive"

But she just drops her pearl black eyes

And prays to hear him say

"I love you"

But he tells no more liesHow did we get this far apart?

We used to be so close together

How did we get this far apart?

I thought this love would last for ever

Translation by Nebel(r):

OdLouČení

Čeká na její porozumnění
Ale ona zcela nebude rozumět
Čeká celou noc až on zavolá
Ale on už nezavolá
Čeká až uslyší že mu řekne
"Odpust"
Ale ona prostě sklopí své oči jak černé perly
A modlí se,aby jí řekl
"Miluju Tě"
Ale on už dál nelže

Čeká na její pochopení
Ale ona nikdy zcela nepochopí
Celou noc čeká až ucítí jeho polibek
Ale vždycky se probouzí sama
On čeká až uslyší její
"Odpust"
Ale ona prostě svěsí hlavu v bolesti
A modlí se,aby jí řekl
"Už nikdy znovu neodejdu"

Proč sme se dostali k tak dalekýmu odloučení?
Bejvali sme si navzájem tak blízko
Proč sme se dostali k tak dalekýmu odloučení?
Myslel sem, že tahle láska bude trvat navěky

Čeká na její porozumnění
Ale ona zcela nebude rozumět
Čeká celou noc až on zavolá
Ale on už nezavolá
Čeká až uslyší že mu řekne
"Odpust"
Ale ona prostě sklopí své oči jak černé perly
A modlí se,aby jí řekl
"Miluju Tě"
Ale on už dál nelže


Proč sme se dostali k tak dalekýmu odloučení?
Bejvali sme si navzájem tak blízko
Proč sme se dostali k tak dalekýmu odloučení?
Myslel sem, že tahle láska bude trvat navěky


nebel(r)